Πορτομπέλλο 3kg

Πλευρώτους Φιλέτο 2kg

Λευκά Τεμαχισμένα 3Kg

Λευκα Μεσαία 3Kg

Λευκά Γίγας 2,5kg

Καφέ - Brown 3kg